căsătoria mixtă a ortodocşilor

Vineri, 19 Februarie 2016 | 0 Comentarii

Biserica ortodoxă Română a anunţat prin comunicat că:

“Pentru a păstra unitatea de credinţă şi de viaţă spirituală în familie, tradiţia canonică strictă a Bisericii Ortodoxe a formulat explicit interdicţia căsătoriei credincioşilor ortodocşi cu persoane de altă confesiune creştină. Totuşi, prin iconomie sau pogorământ, din raţiuni pastorale în contexte socio-culturale multiconfesionale, Biserica Ortodoxă îngăduie căsătoria credincioşilor ortodocşi cu persoane de altă confesiune creştină, după obţinerea dispensei (aprobării speciale) de la episcopul ortodox al locului, care are cea mai înaltă responsabilitate pastorală în eparhie.”

lucru care înseamnă că dacă un ortodox vrea să se căsătorească neapărat cu un catolic este necesar să obţină aprobarea meşterului spiritual al locului. Trebuie în schimb să nu uite să-şi boteze copiii la ortodocşi. Mai rămâne de văzut cum anume îi urmăreşte biserica pe credincioşi unde îşi botează copiii.

Potrivit sursei citate, la cea de-a doua Conferință Panortodoxă Presinodală din anul 1982, Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe au confirmat această practică a iconomiei sau dispensei, menționând însă condiția că pruncii care se nasc dintr-o căsătorie mixtă să fie botezați în Biserica Ortodoxă. Prin urmare, Bisericile Ortodoxe locale pot lua hotărâri în privința aplicării iconomiei după caz și din rațiuni pastorale particulare.

Conform prevederilor art. 88, alin. 1, lit. w din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, numai episcopul conducător al eparhiei (chiriarhul) poate acorda (ca excepție de la regulă) dispensă bisericească pentru căsătoria religioasă a unei persoane creștin-ortodoxe cu o persoană de altă confesiune creștină, mai precizează Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

În contextul în care mijlocele mass-media prezintă constant cum popii abuzează de banii lor şi ai altora şi îşi cumprără maşini scumpe, îşi costruiesc case de neam prost şi câte şi mai câte, e uşor de înţeles de ce numărul credincioşilor cultului oficial din România este în scădere.

Ai o altă opinie? O poți scrie aici!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.